Med slike venner

#poem #dikt #norsk #venner

Med slike venner er gjerne skrevet dets mening er ofte stikk imot

Men mine venner er rette sorten de hjelper villig når alt er rot

En ensom lengsel et barn på farten viljen er der de tar seg tid

Med slike venner skal ingen lide jeg håper jeg òg har slikt å gi

#MyPoem