Moge ukrajynsjkoju?

#mova #ukrajynsjka #porada

Kolysj vira bula najvaglyvicym vyznatcnykom samobutnostjy. Zaraz vona sutjovo postupyla sja, ale mova zalycaje buty odnym z najvaglyvicym.

Cvydko!

Stosuje dlja budj-jakoji movy. Najprostjice i najcvydce — prosto gyty v pevnomu movnomu seredovyctcji, tobto tobi treba znajty joho i zabuty toho, do kotroho zvyk.

Potcynajec zi vsjyma spilkuvaty sja ukrajynsjkoju, navitj z davnjymy znajomymy. Mogec cukaty dlja tsjoho budj-jaki vypravdavky. Tak, spercu bude hetj pohano, ale bez godnoho dosjvida nijak otrymujec navitj ctcosj prytome. Znajdy novyx znajomyx, kotri majutj sxogi hobi.

Hljadjity

Korotki vydyva. Spysok, populjarne. Jakctco tam vypadkovo opynylo sja bohatomovne — teg unykajec. Tse stosuje i novynarnj, jakctco batcyc, ge novyny je takog moskovsjkoju, to unykaj, bo skorjic za vsjoho ukrajynsjka tam macinnyj pereklad. Na Tvytcji mogec pryxovuvaty nepotrjibne za dopomohoju dodatka.

Povni. Perevagno rozbijnytsjke, ale jak zamina teg zajde. Tcymalo rignoho dobra na Tolotsji, anima. Jakisj perekladiv anim, pravda, hynkoly bagaje tcohosj krascoho.

Pocukovyk

Tut hovorju za Xroma i Quqla. Quql, bo vin poky jedynnyj vidomyj menji pocukovyk, kotryj cukaje za movoju, a ne mistsynoju. Tak, poznatcka Ukrajyna, na galj, ne zavgdy oznatcaje ukrajynsjkoju. Tog:

 1. Perejdy sjudy, sposoby:

  • Lacty → Pocukova sіstema → Keruvannja pocukovymy sіstemamy
  • PKM na adresnomu polji → Keruvannja pocukovymy sіstemamy
  • Prosto vvidj v adresne pole:
   chrome://settings/searchEngines
 2. Vydaljajec Jandeksa i podibni hivna, jakctco tam je. Robe sja tse tak: tysny na trykrapky porutc → Vydalyty zi spysku. A tak, prodovgymo svoje: tysny na knopku Dodaty.

 3. Tam bude try polja

  • Pocukova sіstema — to prosto nazva, mogna nazvaty budj-jak, napryklad prosto Quql,
  • Kljutc — teg na svij smak, napryklad q. To zrutcno, koly tcasto gytkujec dekiljkoma pocukovykamy. Umovno maju ctce kljutca b dlja Bynja, todi jakctco ja vvedu b [slovo] v adresnomu polji, to pocuk slova bude v Bynji.
  • URL-adresa z %s zamistj zapytu — najvaglyvica tcastyna. Tut vstav zapyt, kotryj usuvaje moskovsjku:
   https://google.com.ua/search?lr=-lang_ru&q=%s
   Jakctco tsjo ne robe¹, to zaminyty lr=-lang_ru na lr=-(lang_ru), kotre dosji robe.
 4. Zroby ustavnym tsej zapyt. Robe sja tse tak: tysny na try krapky porutc → Ustanovyty za umovtcannjam. Teper mogec cukaty z adresnoho polja bez kljutca.

Zaznatcu, ge mogna pity dectco skladnjicym claxom.

Hynkoly sjudy odnakovo vlaze moskovsjka, todi na pomitc pryxode obmegnyk vyvoda jak dodatok.


¹ Dlja mene perestalo robyty desj na potcatku 2022 roka.